Legeheltene

Børneulykkesfonden har startet Legeheltene, som arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark.

Bevægelse er vigtigt for indlagte børns udvikling

Et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Inaktivitet i længere perioder kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. En spørgeskemaundersøgelse, som Børneulykkesfonden har foretaget blandt indlagte børn og deres forældre, viser, at 59 % af indlagte børn opholder sig på hospitalsstuen mere end halvdelen af tiden, og at 69 % af indlagte børn vil gerne være mere fysisk aktive under deres indlæggelse.

Derfor igangsætter Legeheltene bevægelseslege og aktiviteter for at få børnene op af sygesengen og ud af hospitalsstuerne.

Et frirum for børnene

Legeheltene arbejder for at skabe et frirum for de indlagte børn, hvor omdrejningspunktet er leg og bevægelse, og hvor sygdom træder i baggrunden for en stund. Et frirum, hvor der er plads til store armbevægelse, tumlelege og fællesskab. Et frirum, hvor nye venskaber kan opstå, og hvor følelsen af ensomhed formindskes.

Professionelle fagfolk

Alle Legehelte er fagfolk med en uddannelse inden for bevægelse, motorik eller idræt. De tilpasser bevægelseslegene og aktiviteterne i forhold til det enkelte barn med det for øje, at alle børn skal kunne være med.

Følg Legeheltenes arbejde på Facebook og Instagram

Luk menu